W gościach u Misiów – ćwiczenia na wszystkie przypadki

Niektórzy z was wiedzą o mojej wielkiej pasji do domków dla lalek. Właśnie dlatego jestem mecenasem warszawskiego Muzeum Domków Lalek, Gier i zabawek. Wy również możecie je wesprzeć – jako jedną z opcji – w ramach mojej prywatnej akcji charytatywnej. Dzisiaj chcę się z wami podzielić zdjęciami mojego własnego domku dla lalek, który zrobiłam i umeblowałam ponad dziesięć lat temu! Wysokość każdego pokoju to 30cm.

Some of you know about my passion for dolls’ houses. This is why I am a supporter of the Warsaw Museum of Doll’s Houses, Games and Toys. You can support it as well, as on of the options in my private charity action. Today I want to share with you some pictures of my own little doll’s house which I made and furnished over ten years ago! The height of every room is 30 cm.

Oczywiście, taki wpis to dobra okazja, abyście mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dlatego do każdego zdjęcia dodałam opis pokoju, a waszym zadaniem jest wstawienie rzeczowników w odpowiednich przypadkach, zależnie od kontekstu.

Obviously, such a post is a wonderful opportunity for you to check your language skills. This is why to every picture I added a description of a room, and your task will be to put nouns in a correct case, depending on the context.