Choose the charity you want to support!

Razem możemy ulepszyć świat! Oprócz tego, że dostajecie pierwszą lekcję za darmo, 100% opłaty za trzecią lekcję przekazuję na działalność charytatywną.

Jest to ważna część mojego życia, dlatego postanowiłam połączyć ją z moją pracą. Poniżej przedstawiam wam akcję, którą sama wspieram od wielu lat i darzę ją całkowitym zaufaniem. Po otrzymaniu wpłaty za trzecią lekcję z każdym nowym studentem, całą kwotę przelewam na tę akcję.

Jeśli wspieracie jakąkolwiek inną akcję charytatywną w Polsce lub Unii Europejskiej, dajcie mi proszę znać, chętnie przeleję na nią środki z waszej lekcji.

Po postawieniu przelewu prześlę wam potwierdzenie z banku.

Pamiętajcie, że nawet niewielka cegiełka ma duże znaczenie przy budowie szczytnego celu!

Together we can make the world better! In addition to getting your first class for free, 100% of the fee for your third class goes straight to charities.

It is an important part of my life, which is why I decided to connect it with my job. Here I present a cause which I have been supported for years and which I trust entirely. After receiving a payment for the third class with every new student I transfer the entire amount of it to this charity.

If you support any other charity in Poland or the EU, please let me know. I will be glad to transfer the money from your class to it.

After making the transfer, I will send you a bank confirmation.

Remember that every little helps when achieving a noble goal!

Dwunastoletnia Berenika Borkowska od urodzenia walczy z konsekwencjami rozszczepu kręgosłupa i wodogłowia. Przeszła już dziewięć operacji, a jej codzienność to regularna rehabilitacja. Od pięciu lat Berenika jest w trakcie wieloetapowego leczenia ortopedycznego w Niemczech. Dzięki serii operacji oraz specjalistycznym ortezom Berenika samodzielnie chodzi. Kilka razy w roku musi też wyjeżdżać na intensywne turnusy rehabilitacyjne. Pomimo niedowładów nóg, zastawki w mózgu i szeregu innych schorzeń współistniejących, Berenika jest niebywale utalentowaną dziewczynką. Gra w teatrze dziecięcym, pięknie śpiewa i recytuje, płynnie posługuje się językiem angielskim, uwielbia czytać, reprezentuje swoją szkołę w licznych konkursach i jest wzorową uczennicą. Jej zainteresowania sięgają od baletu po mitologię grecką, wyobraźnia jest nieposkromiona, a największe marzenie to to, by kiedyś zatańczyć na prawdziwej scenie. Niestety, obecnie roczny koszt leczenia i rehabilitacji Bereniki dochodzi do 100.000 zł. Rodzinę Bereniki znam przez moją siostrę i jestem gotowa zaręczyć, że każdy grosz przelewany na pomoc, rodzice z miłością i zaangażowaniem wydają na leczenie, wsparcie i rozwój córki.

Berenika Borkowska is a twelve-year-old child, who since birth has been struggling with the consequences of spina bifida and hydrocephalus. She has already suffered through ten operations and her everyday life is spent in ongoing rehabilitation. She has been in a multi-stage orthopedic therapy in Germany for five years now. Thanks to several operations and special orthoses Berenika can walk on her own. Several times a year she needs to go on an intensive rehabilitation retreat. Despite the condition of her legs, valves in the brain and a number of other comorbidities, Berenika is an incredibly talented girl. She plays in a children’s theatre, sings songs and recites poems, she is fluent in English, she adores reading, represents her school in numerous competitions and is an exemplary student. Her interests range from ballet to Greek mythology, her imagination is unbridled, and her greatest dream is to dance on a real stage someday. Unfortunately, now the annual cost of Berenika’s treatments and rehabilitation can go up to 100.000 zloty (almost 25.000 euros). I know Berenika’ family through my sister and I can guarantee that every penny sent to help is spent by the parents with love and commitment on the treatment, support and development of their daughter.