W gościach u Misiów — ćwiczenia na wszystkie przypadki

Niektórzy z was wiedzą o mojej wielkiej pasji do domków dla lalek. Właśnie dlatego jestem mecenasem warszawskiego Muzeum Domków Lalek, Gier i zabawek. Wy również możecie je wesprzeć — jako jedną z opcji — w ramach mojej prywatnej akcji charytatywnej. Dzisiaj chcę się z wami podzielić zdjęciami mojego własnego domku dla lalek, który zrobiłam i umeblowałam ponad dziesięć lat temu! Wysokość każdego pokoju to 30cm.

Некоторые из вас знают про мое огромное увлечение кукольными домиками. Именно поэтому я являюсь покровителем варшавского Музея Кукольных домиков, игр и игрушек. Вы тоже можете его поддержать — как один из вариантов — в рамках моей частной благотворительной акции. Сегодня я хочу с вами поделиться фотографиями моего собственного кукольного домика, который я сделала и обустроила больше десяти лет назад! Высота каждой комнаты — 30см.

Oczywiście, taki wpis to dobra okazja, abyście mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dlatego do każdego zdjęcia dodałam opis pokoju, a waszym zadaniem jest wstawienie rzeczowników w odpowiednich przypadkach, zależnie od kontekstu.

Естественно, такой пост — это отличный предлог для того, чтобы вы могли проверить свои языковые навыки. Поэтому к каждой фотографии я добавила описание комнаты, а ваше задание состоит в том, чтобы вставить существительные в нужных падежах, в зависимости от контекста.