dojechać, wjechać, wyjechać, przejechać

Dla wielu osób uczących się języka polskiego jako obcego spory problem stanowią czasowniki o identycznym korzeniu, które różnią się tylko prefiksem, który kategorycznie zmienia ich znaczenie i kontekst użycia. Tak właśnie jest z takimi czasownikami, jak jechać, dojechać, przyjechać, wjechać, wyjechać, przejechać, odjechać itp.

Many people who are studying Polish as a foreign language, see quite a challenge in verbs, which have the same core and which differ only by a prefix. A prefix, which, in turn, totally changes their meaning and the context of usage. This is precisely the case with such verbs as jechać (go somewhere by any means of transport), dojechać (get somewhere), przyjechać (arrive somewhere), wjechać (enter somewhere on a means of transport), wyjechać (leave on a means of transport), przejechać (drive across something), odjechać (depart on a means of transport) etc.

Dla studentów posługujących się innymi językami słowiańskimi nie jest to wielkim problemem, bowiem prefiksy te mają podobne znaczenia we wszystkich językach słowiańskich. Dla tych z was, którzy są nosicielami innych języków, a znają też język angielski (bądź angielski sam jest waszym językiem ojczystym), przygotowałam jakiś czas temu oddzielnego obszernego posta na temat znaczeń czasowników ruchu w języku polskim. Posta tego znajdziecie tutaj.

For students who are using other Slavic languages this is not a big problem, since these prefixes have similar meanings in all Slavic languages. For those of you who are native speakers of other languages and speak English as well (or English is your native language), I have prepared a separate post on the meanins of the verbs of movement in Polish. You can find it here.

Dzisiaj natomiast mam dla was kilka ćwiczeń na te czasowniki. Mam nadzieję, że okażą się dla was przydatne!

Today I have some exercises on these verbs for you. I hope, they will be useful for you!

ĆWICZENIE 1


ĆWICZENIE 2


ĆWICZENIE 3