iść, jeść, jechać, jeździć, chodzić – cz.2

Iść, jeść, jechać, jeździć i chodzić niezmiennie pozostają najmniej ulubioną grupą czasowników dla moich studentów. Ich formy są do siebie pod wieloma względami podobne, dlatego najlepszy sposób na to, by je zapamiętać to praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Iść, jeść, jechać, jeździć i chodzić remain the least favourite group of verbs for my students. Their forms are similar in many ways, which is why the best way to remember them is practice, practice and once again practice.

Jakiś czas temu opublikowałam na ich temat posta z teorią i długim zadaniem praktycznym:

Some time ago I published a post on their topic with theory and a long practical task:

Dzisiaj proponuję wam jeszcze jedno ćwiczenie na te czasowniki.

Today I am giving you one more exercise on these verbs.