Trzy testy na czas teraźniejszy

Formy czasu teraźniejszego dla trzeciej osoby liczby pojedynczej potrafią przysporzyć sporo problemów. Moim studentom często się wydaje, że są one za krótkie i próbują do nich dodać końcówki. Dlatego dzisiaj proponuję wam trzy testy właśnie na te formy.

The forms of the present tense for the third person singular can cause a lot of problems. My students think very often that these forms are too short and they try to add endings to them. This is why I offer you today three tests specifically on these forms.

Teksty zaczerpnęłam z fantastycznej książki Simony Kossak “Serce i pazur” o uczuciach i zachowaniu zwierząt. Mam nadzieję, że praca z na tyle ciekawymi tekstami sprawi wam dużo przyjemności!

I got these texts from a fantastic book “Serce i pazur” (“The heart and the claw”) by Simona Kossak about feelings and behaviour of animals. I hope that working with such interesting texts will give you a lot of satisfaction!