Trzy testy na czas teraźniejszy

Formy czasu teraźniejszego dla trzeciej osoby liczby pojedynczej potrafią przysporzyć sporo problemów. Moim studentom często się wydaje, że są one za krótkie i próbują do nich dodać końcówki. Dlatego dzisiaj proponuję wam trzy testy właśnie na te formy.

Формы настоящего времени для третьего лица единственного числа умеют вызвать сложности. Моим студентам часто кажется, что эти формы слишком короткие, и они пытаются к ним добавить окончания. Поэтому сегодня я предлагаю вам три теста именно на эти формы.

Teksty zaczerpnęłam z fantastycznej książki Simony Kossak «Serce i pazur» o uczuciach i zachowaniu zwierząt. Mam nadzieję, że praca z na tyle ciekawymi tekstami sprawi wam dużo przyjemności!

Тексты я почерпнула из фантастической книги Simony Kossak «Serce i pazur» («Сердце и коготь») о чувствах и поведении животных. Надеюсь, что работа с настолько интересными текстами даст вам много удовольствия!