Wybierz, zaplanuj i zorganizuj wycieczkę!

Proponuję po raz kolejny powtórzyć tryb rozkazujący! Jeżeli jeszcze nie pamiętacie wszystkich jego form, możecie je powtórzyć tutaj.

I propose you to repeat the indicative one more time! If you still don’t remember all of its forms, you can repeat them here.

A teraz, bez zbędnych wstępów, przystąpmy do dzieła!

And now, without unnecessary introductions, let’s get to practice!