Wybierz, zaplanuj i zorganizuj wycieczkę!

Proponuję po raz kolejny powtórzyć tryb rozkazujący! Jeżeli jeszcze nie pamiętacie wszystkich jego form, możecie je powtórzyć tutaj.

Предлагаю в очередной раз повторить повелительное наклонение! Если вы еще не помните все его формы, можете их повторить здесь.

A teraz, bez zbędnych wstępów, przystąpmy do dzieła!

А теперь, без лишних предисловий, давайте приступим!