Piękny test na wszystkie przypadki

Jeśli pamiętacie mój post o domku dla lalek, to doskonale wiecie, że jest to moja pasja. W moim domku dla lalek fascynuje mnie ten mikrokosmos drobnych przedmiotów. Niektóre z nich nawet trudno utrzymać między palcami! Dziś chcę wam opowiedzieć o jeszcze jednej mojej wielkiej pasji, którą są porcelanowe lalki.

If you remember my post about the doll’s house you know very well that it is my great passion. In my doll’s house I adore the microcosmos of the tinny-tiny objects. It’s difficult to even hold some of them with your fingers! Today I want to tell you about my other passion, which are porcelain dolls.

Mam całą kolekcję tych przepięknych staromodnych dam w wytwornych strojach i modnych kapeluszach. Perełką mojej kolekcji jest Jonathan, przepiękny chłopczyk – wielka rzadkość wśród porcelanowych lalek. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że kiedy tylko trafiam na wystawę lalek artystycznych, znikam na niej na kilka godzin. Dziś pragnę się z wami podzielić zdjęciami unikalnych lalek artystycznych rosyjskiej artystki, Oliny Ventcel. Na jej wystawach spędziłam w sumie kilka dni i do dziś te zdjęcia wywołują we mnie zachwyt i wprawiają w dobry nastrój.

I have a whole collection of these wonderful old-fashioned ladies in exquisite outfits and fashionable hats. The jewel of my collection is Jonathan, a beautiful boy, a very rare thing amongst porcelain dolls. So it comes as no surprise that whenever I find an exhibition of art dolls I disappear there for a couple of hours. Today I want to share with you some pictures of unique art dolls made by a Russian artist Olina Ventcel. In her exhibitions I spent all together several days and until now these pictures have been giving me delight and good mood.

Jak się już pewnie domyśliliście, do każdego zdjęcia dodałam opis, w którym poćwiczycie wszystkie polskie przypadki!

As you have probably already guessed, to every picture I have added a description, in which you will practise all the Polish cases!

Jeśli jesteście zachwyceni tymi lalkami tak samo, jak ja, to proponuję waszej uwadze filmik, gdzie możecie ich zobaczyć znacznie więcej:

If you love these dolls as much as I do, I recommend you this video where you can see much more of them: