Piękny test na wszystkie przypadki

Jeśli pamiętacie mój post o domku dla lalek, to doskonale wiecie, że jest to moja pasja. W moim domku dla lalek fascynuje mnie ten mikrokosmos drobnych przedmiotów. Niektóre z nich nawet trudno utrzymać między palcami! Dziś chcę wam opowiedzieć o jeszcze jednej mojej wielkiej pasji, którą są porcelanowe lalki.

Если вы помните мой пост про кукольный домик, то вы отлично знаете, что это мое огромное увлечение. В моем кукольном домике меня завораживает этот микрокосмос мелких предметов. Некоторые из них даже сложно удержать между пальцев! Сегодня я хочу вам рассказать про еще одно свое увлечение, которым являются фарфоровые куклы.

Mam całą kolekcję tych przepięknych staromodnych dam w wytwornych strojach i modnych kapeluszach. Perełką mojej kolekcji jest Jonathan, przepiękny chłopczyk — wielka rzadkość wśród porcelanowych lalek. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że kiedy tylko trafiam na wystawę lalek artystycznych, znikam na niej na kilka godzin. Dziś pragnę się z wami podzielić zdjęciami unikalnych lalek artystycznych rosyjskiej artystki, Oliny Ventcel. Na jej wystawach spędziłam w sumie kilka dni i do dziś te zdjęcia wywołują we mnie zachwyt i wprawiają w dobry nastrój.

У меня есть целая коллекция прекрасных старомодных барышень в великолепныцч нарядах и модных шляпках. Жемчужиной моей коллекции является Джонатан, прелестный мальчик — большая редкость среди фарфоровых кукол. Так что нет ничего удивительного в том, что когда я попадаю на выставку художественных кукол, я на ней пропадаю на несколько часов. Сегодня я хочу с вами поделиться фотографиями уникальных художественных кукол русской художницы Олины Вентцель. На ее выставках я в общей сложности провела несколько дней, и по сей день эти фотографии вызывают во мне восторг и дарят мне хорошее настроение.

Jak się już pewnie domyśliliście, do każdego zdjęcia dodałam opis, w którym poćwiczycie wszystkie polskie przypadki!

Как вы уже наверное догадались, я к каждой фотографии добавила описание, в котором вы попрактикуете все польские падежи!

Jeśli jesteście zachwyceni tymi lalkami tak samo, jak ja, to proponuję waszej uwadze filmik, gdzie możecie ich zobaczyć znacznie więcej:

Если вы в таком же восторге от этих кукол, как я, то предлагаю вашему вниманию видео, в котором можете их увидеть гораздо больше: