Środki transportu – część pierwsza

Dzisiaj, w formacie nowego ćwiczenia nauczymy się nazw różnych środków transportu!

Today, in a new type of exercise, we will study the names of different means of transport!

Przeciągnij nazwy środków transportu na odpowiednie zdjęcia. Niedługo pojawi się kolejny taki post :)

Drag the names of means of transport to appropriate pictures. Soon a similar post will come out :)