Środki transportu — część pierwsza

Dzisiaj, w formacie nowego ćwiczenia nauczymy się nazw różnych środków transportu!

Сегодня в формате нового упражнения мы выучим названия разных средств транспорта!

Przeciągnij nazwy środków transportu na odpowiednie zdjęcia. Niedługo pojawi się kolejny taki post :)

Перетяните названия средств транспорта на соответствующие фотографии. Скоро появится еще один пост такого типа. :-)