Środki transportu – część pierwsza

Dzisiaj, w formacie nowego ćwiczenia nauczymy się nazw różnych środków transportu!

Przeciągnij nazwy środków transportu na odpowiednie zdjęcia. Niedługo pojawi się kolejny taki post :)