o kim? o czym? Długi test na miejscownik

Dawno nie ćwiczyliśmy miejscownika, chociaż przy jego różnorodności końcówek i alternacji, praktyki nigdy za wiele!

We haven’t practised locative case in a while, althoughwith its variety of endings and alterations there is never too much practice!

A zatem, do dzieła!

So, let’s get started!