Miejscownik czy dopełniacz?

Czy nie nudzi się wam czasami uzupełnianie luk w gramatycznych ćwiczeniach?

Do you ever get bored filling in the gaps in grammar exercises?

Właśnie dlatego dzisiaj postanowiłam przygotować dla was ćwiczenie, w którym nie musicie już nic uzupełniać! Zamiat tego musicie przeanalizować gotowy tekst – opis pokoju. Które z podanych słów są użyte w miejscowniku? Jestem pewna, że taki rodzaj praktyki jest nie mniej ważny i efektywny!

That’s exactly why I decided today to prepare an exercise, in which you don’t have to fill anything in! Instead you have to analyse a ready text: a description of a room. Which of the words are used in locative? I’m sure that this kind of practice isn’t a bit less important or effective!

Chcecie więcej ćwiczeń na miejscownik?

Do you want more exercises on locative?

https://polishnative.pl/miejscownik-da-sie-lubic/