Miejscownik da się lubić!

Ćwiczyliśmy dość długo biernik i dopełniacz, teraz przyszedł czas na miejscownik!

We’ve practiced quite a lot of genitive and accusativus, now the time came for locative!

Na początek, oto mój bezpłatny wykład na temat teorii miejscownika:

For starters, here is my free class on the theory of the locative case:

A oto dokładna tableka ze wszystkimi końcówkami dla każdego rodzaju:

And here is a detailed table with all the endings for every gender:

Jeszcze jedna ważna zasada: u wielu rzeczowników, które w mianowniku mają w korzeniu -ia-, w miejscowniku ich temat zmieni sią na -ie-:

One more important rule: many nouns which in nominative case have -ia- in the core, will change in locative into -ie-:

miasto – w mieście
ciasto – w cieście
kwiat – w kwiecie ALE: kwiatek – na kwiatku
wiara – o wierze
miara – w mierze ALE: miarka – o miarce
świat – na świecie
gwiazda – o gwieździe
wjazd – na wjeździe
wyjazd – na wyjeździe
wiatr – wietrze
obiad – obiedzie

WYJĄTKI:
siano – o sianie
wianek – o wianku
piasek – na piasku
ziarno – w ziarnie
wiadro – w wiadrze
dziadek – o dziadku
świadek – o świadku
ściana – na ścianie
siniak – na siniaku

A teraz przejdziemy do praktyki. Jednak, jak zwykle, żeby nie było wam zbyt łatwo, w tekście jest kilka rzeczowników, które wymagają innych przypadków. Musicie więc być czujni! Pamiętajcie też, by nie zmieniać liczby rzeczowników podanych w nawiasach.

And now we’ll get to practice. And yet, in order not to make things to easy for you, there are some nouns in the text, which require different cases. So be vigilant! Also remember not to change the number of the nouns in brackets.

Podobają ci się moje testy na przypadki? Chcesz poćwiczyć więcej?

Do you like my tests on cases? Do you want to practice more?

https://polishnative.pl/test-na-mianownik-dopelniacz-i-biernik/

https://polishnative.pl/kopernik-kanapka-test/

https://polishnative.pl/wiosna-ach-to-ty-test-na-biernik/