Miejscownik da się lubić!

Ćwiczyliśmy dość długo biernik i dopełniacz, teraz przyszedł czas na miejscownik!

We’ve practiced quite a lot of genitive and accusativus, now the time came for locative!

Jednak, jak zwykle, żeby nie było wam zbyt łatwo, w tekście jest kilka rzeczowników, które wymagają innych przypadków. Musicie więc być czujni! Pamiętajcie też, by nie zmieniać liczby rzeczowników podanych w nawiasach.

And yet, in order not to make things to easy for you, there are some nouns in the text, which require different cases. So be vigilant! Also remember not to change the number of the nouns in brackets.

Podobają ci się moje testy na przypadki? Chcesz poćwiczyć więcej?

Do you like my tests on cases? Do you want to practice more?

https://polishnative.pl/test-na-mianownik-dopelniacz-i-biernik/

https://polishnative.pl/kopernik-kanapka-test/

https://polishnative.pl/wiosna-ach-to-ty-test-na-biernik/