iść, jeść, jechać, jeździć, chodzić — cz.2

Iść, jeść, jechać, jeździć i chodzić niezmiennie pozostają najmniej ulubioną grupą czasowników dla moich studentów. Ich formy są do siebie pod wieloma względami podobne, dlatego najlepszy sposób na to, by je zapamiętać to praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Iść, jeść, jechać, jeździć i chodzić неизменно остаются наименее любимой группой глаголов для моих студентов. Их формы во многом похожи друг на друга, поэтому лучший способ, чтобы их запомнить — это практика, практика и еще раз практика.

Jakiś czas temu opublikowałam na ich temat posta z teorią i długim zadaniem praktycznym:

Какое-то время назад я опубликовала пост на их тему с теорией и длинным заданием для практики:

Dzisiaj proponuję wam jeszcze jedno ćwiczenie na te czasowniki.

Сегодня я предлагаю вам еще одно упражнение на эти глаголы.