Poćwiczmy zaimki osobowe!

Kto z was ma trudności z zapamiętaniem wszystkich form polskich zaimków osobowych?

Which one of you has troubles memorising all the forms of Polish personal pronouns?

 

W dzisiejszym teście będziecie mieli okazję poćwiczyć je w długim tekście! W nawiasach są formy mianownika potrzebnego zaimka, a wy musicie się sami zastanowić, jaki tam musi być przypadek i którą z trzech form zaimka należy wybrać.

In today’s test you will have an opportunity to practice them in a long text! In brackets there are Nominative forms of a necessary pronoun and it’s for you to analyse which case should there be and which of three forms of the pronoun to choose.