Wiedzieć i znać – powtórka

Dziś powtórzymy sobie zasady użycia dwóch polskich czasowników “wiedzieć” i znać”, które moi studenci często mylą, bo w niektórych językach mają one tylko jeden wspólny ekwiwalent.

Today we sre going to revise the rules of usage of the two Polish verbs “wiedzieć” and “znać” which are often mixed by my students, because they are translated into English as one: “to know”.

Jeśli znacie francuski lub niemiecki, to możecie zrozumieć tę różnicę, tłumacząc “wiedzieć” jako “savoir” po francusku i “wissen” po niemiecku, natomiast “znać” znaczy “connaitre” po francusku i “kennen” po niemiecku.

If you speak French or German you can understand the difference by translating “wiedzieć” as “savoir” in French and “wissen” in German, whereas “znać” means “connaitre” in French and “kennen” in German.

Niestety, po polsku i po rosyjsku nie ma takiej różnicy, niemniej jednak można z łatwością zrozumieć, jakiego czasownika używać w jakich sytuacjach.

Po czasowniku “znać” może być tylko dopełnienie bliższe:

Ja znam tego człowieka.

On nie zna tego autora.

My nie znamy sprawcy wypadku.

Z kolei “wiedzieć” jest używane zawsze z dopełnieniem dalszym. Jeśli nie przepadacie za terminami gramatycznymi, to po prostu zpamiętajcie, że po “wiedzieć” zawsze używamy słówka pytającego lub spójnika “że”:

Ja wiem, kto to zrobił.

Czy wiesz, że on ma brata?

Nie wiem, ile to kosztuje.

Ona nie wiedziała, dokąd pójść.

Nie wiem, czy autobus już przyjechał.

Unfortunately in English there is no such distinction but nonetheless you can understand very easily which verb to use in which situation.

“Znać” can only be followed by a direct object:

Ja znam tego człowieka. I know this man.

On nie zna tego autora. He doesn’t know this author.

My nie znamy sprawcy wypadku. We don’t know the perpetrator of the crash.

In contrast “wiedzieć” is used always with an indirect object. If you’re not keen on grammar terms, just remember that after “wiedzieć” we usually use a question word or a conjunction “że” (“that”):

Ja wiem, kto to zrobił. I know who did it.

Czy wiesz, że on ma brata? Do you know that he has a brother?

Nie wiem, ile to kosztuje. I don’t know how much it costs.

Ona nie wiedziała, dokąd pójść. She didn’t know where to go.

Nie wiem, czy autobus już przyjechał. I don’t know if the bus has already arrived.

Jak widzicie, ta zasada jest bardzo logiczna i dość wyjątkowo dla języka polskiego, mogę was zapewnić, że od niej nie ma wyjątków!

As you can see, this rule is very simple and logical, and unusually for Polish I can assure you that there are no exceptions to it!

А teraz czas na praktykę.

And now it’s time to practise.