przyjaciela? przyjaciółmi? przyjaciółką?

Słowa “przyjaciel”, “przyjaciele”, “przyjaciółka” i “przyjaciółki” są jednymi z najbardziej nieregularnych w języku polskim. Nic więc dziwnego nie ma w tym, że moi studenci często mają z nimi ogromne problemy.

The words “przyjaciel”, “przyjaciele”, “przyjaciółka” and “przyjaciółki” are one of the most irregular in Polish language. So it comes as no surprise that my students often have big problems with them.

Dlatego dzisiejszy post postanowiłam poświęcić właśnie im. Na początek przypomnijmy sobie ich formy we wszystkich przypadkach:

That’s why I decided to dedicate my today’s post specifically to them. For starters let’s remembertheir forms in all the cases:

A teraz zróbmy ćwiczenie! Przeciągnij odpowiednie formy rzeczowników w puste miejsca, zgodnie z kontekstem.

And now let’s do an exercise! Drag the correct forms of the nouns into the blanks, according to the context.

A teraz ten sam tekst, ale tym razem musicie sami wpisać wszystkie poprawne formy!

And now the same text, but this time you have to fill in all the correct forms yourself!