przyjaciela? przyjaciółmi? przyjaciółką?

Słowa «przyjaciel», «przyjaciele», «przyjaciółka» i «przyjaciółki» są jednymi z najbardziej nieregularnych w języku polskim. Nic więc dziwnego nie ma w tym, że moi studenci często mają z nimi ogromne problemy.

Слова «przyjaciel», «przyjaciele», «przyjaciółka» и «przyjaciółki» — одни из самых нерегулярных в польском. Так что нет ничего странного в том, что у моих студентов с ними часто проблемы.

Dlatego dzisiejszy post postanowiłam poświęcić właśnie im. Na początek przypomnijmy sobie ich formy we wszystkich przypadkach:

Поэтому сегодняшний пост я решила посвятить именно им. Для начала, давайте вспомним их формы во всех падежах:

A teraz zróbmy ćwiczenie! Przeciągnij odpowiednie formy rzeczowników w puste miejsca, zgodnie z kontekstem.

А теперь давайте сделаем упражнение! Перетяните правильные формы существительных в пробелы, согласно контексту.

A teraz ten sam tekst, ale tym razem musicie sami wpisać wszystkie poprawne formy!

А теперь тот же текст, но на этот раз вам нужно самим заполнить все правильные формы!