Pierwsza interaktywna piosenka!

Czy wiecie, że język polski znają nawet niektóre z największych gwiazd Hollywoodu?

Do you know that even some of the biggest Hollywood stars speak Polish?

Na przykład Meryl Streep dla roli w filmie “Wybór Zofii” nauczyła się płynnie polskiego. Słyszałam kiedyś, że Maryl uczyła się go bardzo intensywnie, ale dopiero niedawno dowiedziałam się, kto zainspirował jej sposób mówienia po polsku.

For instance, Meryl Streep for her role in “Sophie’s choice” had to study Polish fluently. I heard once, that Meryl studied it very intensively, but only recently I learned who had inspired her way of speaking Polish.

W tym wywiadzie Meryl Streep opowiada o tym, że ucząc się polskiego, starała się być podobną do wybitnej polskiej aktorki, Elżbiety Czyżewskiej.

In this interview Meryl Streep is saying that studying Polish she was trying to be like a famous Polish actress Elżbieta Czyżewska.

Po obejrzeniu tego wywiadu postanowiłam się z wami podzielić swoim ulubionym filmikiem na youtube z udziałem Czyżewskiej. W tym filmiku u boku Czyżewskiej gra jeszcze jedna legenda polskiego kina, Daniel Olbrychski. Osobiście uwielbiam stylistykę tego filmiku. Moim zdaniem, jego nakręcenie wymagało o wiele więcej umiejętności, niż wiele współczesnych klipów. Pamiętając o tym, że naszym głównym celem jest nauka języka polskiego, dodałam do filmiku kilka pytań na zrozumienie tekstu.

After watching this interview I decided to share with you my favourite youtube video with Czyżewska. In this video there is one more legend of Polish cinema by her side, Daniel Olbrychski. Personally I adore the style of this movie. I believe that it’s production required much more skills than many modern clips. Remembering that our main goal is to study Polish, I added several questions to the video to chec your comprehension.

W latach 60. Czyżewska była niekwestionowaną królową polskiego ekranu, grająć głośne role w takich filmach, jak “Giuseppe w Warszawie”, “Żona dla Australijczyka”czy “Rękopis znaleziony w Saragossie”. Pod koniec 1968 roku była zmuszona do emigracji z przyczyn politycznych do Stanów Zjednoczonych, gdzie jej kariera rozwijała się o wiele słabiej, niż w Polsce. Grała głównie w teatrach, chociaż od czasu do czasu pojawiała się też na ekranie, w niewielkich rolach.

W 1974 roku grała razem z Meryl Streep w filmie Andrzeja Wajdy “Biesy” na podstawie powieści Dostojewskiego. Wśród jej ról w bardziej masowym kinie wspomnieć należy o epizodycznym pojawieniu się w serialu “Seks w wielkim mieście”, w roli tantrycznego seksuologa, doktor Shapiro.

In the 60. Czyżewska was the unquestionable queen of Polish screen starring in movies like “Giuseppe in Warsaw”, “Wife for an Australian” or “The Saragossa Manuscript”. Then, in the end of 1968 she was forced to emigrate for political reasons to the USA, where her career developed much slower than in Poland. She starred mostly in theatres although from time to time she made an appearance on the screen as well, in small roles.

In 1974 she played together with Meryl Streep in Andrzej Wajda’s movie “The Possessed” by Dostoyevsky’s novel. Amongst her roles in more mass cinema we should mention her episodic appearance in the “Sex and the city” series, as a tantric sexologist, doctor Shapiro.

Jest coś smutnego w tej komicznej scenie, w której bogini polskiego ekranu gra dziwną, egzotyczną postać, z której dorosłe kobiety się śmieją. Czyżewska źle sobie radziła z emigracją i upadkiem w karierze. Pod koniec życia popadła w długi, stała się też uzależniona od alkoholu. Wypalała kilka paczek papierosów dziennie. Zmarła na raka przełyku w wieku 72 lat. “New York Times” nazwał ją “królową bez kraju”.

There is something sad in this comic scene in which a goddess of Polish screen is playing a strange exotic character, that mature women laugh at. Czyżewska didn’t cope well with the emigration and with the fall in her carreer. By the end of her life she fell into debts and she became alcohol addicted. She smoked several packs of sigarettes a day. She died of throat cancer in the age of 72. “New York Times” called her “a queen without a country”