Na półce, pod półką, z półki – jaki przypadek?

Lubicie miejscownik? Czas się z nim zaprzyjaźnić!

Do you like locative case? It’s high time to become friends with it!

Magda zrobiła porządki w swojej szafie. Pomóżmy jej opisać, co jak teraz wygląda i gdzie leżą jakie rzeczy! Pamiętajcie, że nie wszędzie jest konieczny miejscownik.

Magda organised her wardrobe. Let’s help her to describe how everything looks now and where which things lie. Remember that locative is not required everywhere.

Więcej ćwiczeń na miejscownik i dopełniacz znajdziesz tutaj:

More exercises for locative and genitive you will find here:

https://polishnative.pl/miejscownik-czy-dopelniacz/

https://polishnative.pl/miejscownik-da-sie-lubic/