Modne słownictwo 5: biżuteria

Kontynuujemy rozmowę o modzie. Tym razem skupimy się na przyjemnym i ładnym temacie, mianowicie na biżuterii.

Let’s continue our fashion talk. This time we will focus on a pleasant and beautiful topic, which is jewellery.

Na początek, proponuję pełny spis różnych rodzajów biżuterii:

For a start, I propose a full list of different kinds of jewellery:

 

Sądziłam, że ta lista już jest pełna, ale na lekcji z jedną z moich studentek zdałam sobie niedawno sprawę z tego, że warto szerzej skomentować ozdoby noszone na szyi.

I thought this list was complete, but recently during a class with one of my students, I realised that it would be a good idea to comment more on the jewellery worn on the neck.

Właśnie od słowa “szyja” pochodzi ogólne słowo naszyjnik. Oznacza ono każdy rodzaj ozdoby na tę część ciała. W języku codziennym często używa się tego słowa również, kiedy mówimy o ozdobie, której konkretny rodzaj trudno określić, Jak na przykład takie:

In the word “szyja” (“neck”) lies the root of the word “naszyjnik” (“a necklace”). It means any kind of jewellery for this part of the body. In everyday language, we also use this word when we are talking about a piece of jewellery, the exact kind of which is difficult to specify. As, for example, with these:

Teraz zastanówmy się, dlaczego powyższe modele jest trudno sklasyfikować i czym się charakteryzują te, które można nazwać klasycznymi?

  • kolia – to “naszyjnik ze szlachetnych kamieni lub ich imitacji ułożonych w bogatą, dekoracyjną kompozycję”. Najczęściej kolie to najdroższe elementy biżuterii, którą noszą królowe i księżniczki na wyjątkowe okazje.
  • choker – to “krótki naszyjnik, ciasno oplatający szyję i podkreślający jej smukłość”. Najbardziej kultowym chokerem na świecie był ten, który nosiła księżna Diana.
  • korale – to “ozdoba z koralików nanizanych na sznurek”. Samo słowo “koralik” oznacza drobny, okrągły paciorek o dość regularnym okrągłym kształcie. Oryginalnie korale, jak sama nazwa wskazuje, były robione wyłącznie z korali morskich. Później zaczęto robić takie same małe koraliki z innych kamieni szlachetnych i półszlachetnych, a potem również z drewna, szkła, plastiku itp. Niemniej jednak nadal ważna jest ich forma. To nie mogą być na przykład muszelki. Co ciekawe, to nie mogą być też perły. Nie mówimy “korale z pereł”. Mówimy “sznurek pereł” albo “naszyjnik z pereł”.
  • łańcuszek – to zdrobnienie od słowa “łańcuch“, które znaczy “szereg połączonych ze sobą ogniw, zwykle metalowych”. Najczęściej łańcuszek ma jednakowe ogniwa. Bywa, że dla oryginalności dodane są też ogniwa innej formy, ale zbliżonej wielkości. Na łańcuszek zawsze można nawlec wisiorek. Kiedy więc duży ozdobny wisiorek jest już integralną, nieodłączną częścią naszyjnika, trudno go nazywać łańcuszkiem.
  • wisiorek (zdrobnienie od “wisior”) – ozdoba z metalu, drogich kamieni, kości słoniowej itp., zawieszona zwykle na łańcuszku i noszona na szyi.
  • kolia – this is a necklace made of precious stones or their imitation which are formed into a rich decorative composition. In most cases these are the most expensive pieces of jewellery, which are worn by queens and princesses for special ocasions.
  • choker – this is a short necklace, tightly fitting the neck, emphasising its shape. The most famous choker in the world was the one worn by princess Diana.
  • korale (beads) – this is an ornament made of threaded beads. The word “koralik” itself means a small bead of quite a regular round form. Initially, as the Polish name suggests, beads were made only from sea corals. Later people started making similar small beads from other precious and semiprecious stones, and then also from wood, glass, plastic etc. Nevertheless, the form is what matters. They can’t be made from seashells for example. An interesting fact is that these can’t be pearls either. We don’t say “korale z pereł” (“beads of pearls”). We say “sznurek pereł” (a string of pearls) or “naszyjnik z pereł” (a pearl necklace).
  • łańcuszek (a chain) – this is a short form of the word “łańcuch”, which means “a set of links connected with each other, usually made of metal”. Usually a chain has similar links. Sometimes in order to achieve originality, links of a different form, but a similar size are added. You can always thread a pendant on a chain. That’s why if a big decorative pendant already is an integral part of a necklace, it’s difficult to call it a chain.
  • wisiorek (a pendant, a short form of the word “wisior”) – an ornament made of metal, precious stones, elephant ivory etc, usually threaded on a chain and worn on the neck.

 

Mam nadzieję, że teraz czujecie się dobrze przygotowane do wyprawy do jubilera!

I hope now you are well equipped for a visit to the jeweller’s!

 

Chcesz więcej modnego słownictwa?

Do you want more fashion vocabulary?

https://polishnative.pl/fashion-accessories/

https://polishnative.pl/fashion-shoes/

https://polishnative.pl/fashion-moda-odziez/