Język polski dla uchodźców – część 6

Давайте поговорим про родительный падеж в польском языке!

Материалы из этого урока я ранее публиковала частично на сайте www.lekcja.online

Существительное в родительном падеже отвечает на вопросы “кого?”, “чего?” и используется во многих случаях. Мы рассмотрим эти ситуации и научимся верно обращаться с этим падежом.

 1. Первым важным правилом родительного падежа является использование его при отрицании глаголов, связанных с винительным падежом. Когда мы намереваемся опровергнуть такой глагол, то используем родительный падеж. Рассмотрим схему:

  Badać (kogo? co?)
  [утвердительное предложение] Ja badam (cо?) wpływ słońca na dobry humor.
  [отрицательное предложение] Ja nie badam (czego?) wpływu słońca na dobry humor.

 2. Второй важный пункт, который стоит запомнить – это список глаголов, которые всегда идут с родительным падежом:
  Это, на пример:

  bać się, brakować, bronić, dotyczyć, napić się, oczekiwać, odmawiać, używać, pilnować, potrzebować, próbować, słuchać, spodziewać się, szukać, uczyć, uczyć się, wstydzić się, zapominać, żałować

 3. Следующим применением родительного падежа является выражение принадлежности и некоего определения, что к чему относится.

  Jestem przyjacielem (kogo?) Jacka.
  To jest siostra (kogo?) mojego męża.
  Oni są członkami (czego?) zespołu muzycznego.
  To jest Urząd (czego?) Miasta Warszawy.
  Idę na koncert (czego?) muzyki klasycznej.

 4. Родительный падеж ВСЕГДА идет после предлогов:

  zamiast, obok, bez, niedaleko, około, z, do, od, dla, oprócz, u, naprzeciwko, w ciągu

 5. Кроме этого, родительный падеж соединяется с выражениями количества такими, как

  dużo, mało, kilka, sporo, niewiele
  а также с числами 5-21, 25-31, 35-41, 45-51 и так далее.

 6. Наконец, мы всегда используем родительный падеж после отглагольных существительных:

  gotować (kogo? co?) melko → gotowanie (kogo? czego?) mleka
  pakować (kogo? co?) prezent → pakowanie (kogo? czego? prezentu
  uprawiać (kogo? co?) sport → uprawianie (kogo? czego?) sportu

Tеперь мы уже знаем, когда использовать родительный падеж. Так давайте поупражняемся в его использовании!