Ćwiczenia fonetyczne raz jeszcze

Sądząc po waszej reakcji, nadal bardzo potrzebujecie ćwiczeń fonetycznych.

Judging by your reaction, you still need phonetic exercises very much.

Dlatego dziś przygotowałam dla was kolejne ćwiczenie z nową grupą słów.

That’s why today I prepared for you one more exercise with a new group of words.

Każde słowo usłyszycie dwa razy. Po zapisaniu wszystkich odpowiedzi sprawdźcie ich poprawność. W razie konieczności możecie potem przesłuchać nagranie ponownie.

You will hear every word twice. After noting down your answers you please check them all. You can listen to the recording a second time if necessary.

 

Chcecie więcej ćwiczeń z fonetyki?

Do you want more exercises on phonetics?

https://polishnative.pl/nowe-cwiczenie-fonetyczne/

https://polishnative.pl/kontynuujemy-cwiczenia-fonetyczne/

https://polishnative.pl/pierwsze-dyktando-fonetyczne/