Ćwiczenia fonetyczne raz jeszcze

Sądząc po waszej reakcji, nadal bardzo potrzebujecie ćwiczeń fonetycznych.

Судя по вашей реакции, вам по-прежнему необходимы фонетические упражнения.

Dlatego dziś przygotowałam dla was kolejne ćwiczenie z nową grupą słów.

Поэтому сегодня я подготовила для вас очередные упражнение с новой группой слов.

Każde słowo usłyszycie dwa razy. Po zapisaniu wszystkich odpowiedzi sprawdźcie ich poprawność. W razie konieczności możecie potem przesłuchać nagranie ponownie.

Каждое слово вы услышите дважды. После написания всех ответов проверьте их правильность. В случае необходимости вы можете повторно прослушать запись.

 

Chcecie więcej ćwiczeń z fonetyki?

Хотите больше упражнений по фонетике?

https://polishnative.pl/nowe-cwiczenie-fonetyczne/

https://polishnative.pl/kontynuujemy-cwiczenia-fonetyczne/

https://polishnative.pl/pierwsze-dyktando-fonetyczne/