Chcieliśmy czy chciałyśmy? Czas przeszły!

Kontynuujemy ćwiczenia na formy czasu przeszłego!

Let’s continue exercises on the forms of the past tense!

Tym razem postanowiłam trochę podnieść poziom trudności i podałam tylko bezokoliczniki potrzebnych czasowników, ale nie osoby, w których te czasowniki trzeba odmienić. Bądźcie uważni i analizujcie kontekst – on wam zawsze podpowie, czy musicie użyć formy żeńskoosobowej czy męskoosobowej. Jednego możecie być pewni: wszystkie czasowniki muszą być w czasie przeszłym!

This time I decided to increase the complexity level and I wrote only the infinitives of the necessary verbs, but not persons that you have to use the verbs in. Be vigilant and analyse the context, it will always tell you if you need to use the feminine or the masculine forms. You can be sure of one thing: all the verbs must be in the past tense!

 

 

 

Chcecie więcej ćwiczeń na czas przeszły?

Do you want more exercises for the past tense?

https://polishnative.pl/bylismy-czy-bylysmy-czas-przeszly/