Chcieliśmy czy chciałyśmy? Czas przeszły!

Kontynuujemy ćwiczenia na formy czasu przeszłego!

Продолжаем упражнения на формы прошедшего времени!

Tym razem postanowiłam trochę podnieść poziom trudności i podałam tylko bezokoliczniki potrzebnych czasowników, ale nie osoby, w których te czasowniki trzeba odmienić. Bądźcie uważni i analizujcie kontekst — on wam zawsze podpowie, czy musicie użyć formy żeńskoosobowej czy męskoosobowej. Jednego możecie być pewni: wszystkie czasowniki muszą być w czasie przeszłym!

На этот раз я решила немного повысить уровень сложности и дала только инфинитивы необходимых глаголов, а не лица, в которых эти глаголы нужно проспрягать. Будьте бдительны и анализируйте контекст: он всегда подскажет, нужно вам использовать женские или мужские формы. В одном вы можете быть уверены: все глаголы должны быть в прошедшем времени!

 

 

 

Chcecie więcej ćwiczeń na czas przeszły?

Хотите больше упражнений на прошедшее время?

https://polishnative.pl/bylismy-czy-bylysmy-czas-przeszly/