Car vocabulary in Polish!

Każdy, kto przyjeżdża do innego kraju ze swoim samochodem, kupuje samochód na miejscu lub nawet wynajmuje go, wie, jak trudno jest rozmawiać na ten temat w języku obcym. Niestety, internetowe serwisy tłumaczeniowe nie zawsze pomagają w takich sytuacjach, zwłaszcza, że w kwestiach technicznych konieczna jest precyzja w nazewnictwie. Właśnie dlatego pragnę wam dzisiaj dać cały blok słownictwa związanego z samochodem i jego częściami.

Everyone who arrives into a different country with their car, buy a car there or even rent it, knows difficult it is to discuss this topic in a foreign language. Unfortunately, online translators don’t always help in such situations especially considering the fact that in technical issues precission of expressions is required. This is why today I want to give you a whole vocabulary block connected with car and its components.

Na początek zróbmy kilka ćwiczeń ze zdjęciami. Jeśli zdjęcia są zbyt małe, stronę można bez problemu powiększyć.

For the beginning let’s make several exercises with pictures. If the pictures are too small you can zoom the page easily.

A teraz mały słowniczek najważniejszych elementów konstrukcji samochodu.