Car vocabulary in Polish!

Każdy, kto przyjeżdża do innego kraju ze swoim samochodem, kupuje samochód na miejscu lub nawet wynajmuje go, wie, jak trudno jest rozmawiać na ten temat w języku obcym. Niestety, internetowe serwisy tłumaczeniowe nie zawsze pomagają w takich sytuacjach, zwłaszcza, że w kwestiach technicznych konieczna jest precyzja w nazewnictwie. Właśnie dlatego pragnę wam dzisiaj dać cały blok słownictwa związanego z samochodem i jego częściami.

Na początek zróbmy kilka ćwiczeń ze zdjęciami. Jeśli zdjęcia są zbyt małe, stronę można bez problemu powiększyć.

A teraz mały słowniczek najważniejszych elementów konstrukcji samochodu.

And now a small dictionary of the most important elements of the car’s construction.