Kapuściński: Zadanie egzaminacyjne typu B2

Dzisiaj mam dla was ćwiczenie językowe na podstawie pięknego tekstu pióra Kapuścińskiego. O jego życiu i twórczości napisałam dla was oddzielny post. Dziś chcę wam zaprezentować fragment jego książki „Imperium” w formie zadania według standardów egzaminacyjnych B2.

W ten sposób nie tylko poćwiczycie ważny tym zadania egzaminacyjnego, a jeszcze zapoznacie się z twórczością ważnego polskiego pisarza. Przytoczony fragment jest bardzo typowy dla Kapuścińskiego: pełen żywych opisów, obrazów i głębokiej analizy tego, co widzi. Wczytajcie się w niego i pomyślcie, jakie słowa powinny się znaleźć w lukach. Podpowiedzi nie ma, ale jeśli wystarczająco dobrze znacie polską gramatykę i słownictwo, to zrozumiecie, że w każdej luce może być tylko jedna właściwa odpowiedź.

 

Fresh calendula flowers in herbal medicine.Marigold,healing herbs on rustic wooden background.Natural medicine