Wybitni Polacy – gra Memory

Dzisiejszy post będzie bardzo pomocny dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na Kartę Polaka albo po prostu chcą powtórzyć nazwiska i dokonania wybitnych Polaków.

Today’s post will be very helpful for everyone who is preparing for Polish state exams or who simply wish to recall the names and achievements of famous Poles.

Dobierz w pary zdjęcia ludzi z opisem ich osiągnięć. Powodzenia!

Match people’s pictures with descriptions of their accomplishments. Good luck!

 

Chcesz więcej podobnych ćwiczeń, żeby powtórzyć swoją wiedzę przed egzaminem?

https://polishnative.pl/memory-daty-hisotira-polski/