Więcej czy bardziej? – oto jest pytanie

Więcej czy bardziej? – oto jest pytanie, na które nieraz moim studentom jest trudno odpowiedzieć, ponieważ obydwa słowa tłumaczą się na ich język jako jedno. Zastanówmy się więc nad tym, jaka jest różnica w ich użyciu w języku polskim.

Więcej or bardziej? – that is the question, which my students sometimes find difficult to answer to, since both these words are translated into English as one (more). So let’s think what the difference in their usage in Polish is.

Różnica jest na dobrą sprawę bardzo prosta. Słowo “więcej” jest stopniem wyższym od słowa “dużo”. Dlatego, jeżeli używamy go w jakimkolwiek kontekście, to znaczy, że jesteśmy w stanie dokładnie odpowiedzieć na pytanie “ile?” i dać odpowiedź w cyfrach. Na przykład:

Ania ma więcej kuzynek, niż Asia. Więcej – czyli ile? Ania ma ich pięć, a Asia trzy.
Ty byłaś więcej razy w Indiach, niż ja. Więcej – czyli ile? Ty byłaś w Indiach trzy razy, a ja jeden raz.
Tomek ma więcej pracy, niż Marek. Więcej – czyli ile? Tomek na skończenie pracy potrzebuje pięciu godzin, a Marek czterech.
Krysia zjadła więcej słodyczy, niż Maciek. Więcej, czyli ile? Krysia zjadła jedno opakowanie słodyczy, a Maciek pół.

The difference is in fact very simple. The word “więcej” is the comparative form of the word “dużo”. Which is why if we use it in any possible context, it means that we can answer precisely a question “how much/how many?” and give an answer in numbers. For example:

Ania ma więcej kuzynek, niż Asia. Więcej – meaning how many? Ania has five cousins, and Asia has three of them.
Ty byłaś więcej razy w Indiach, niż ja. Więcej – meaning how many? You have been three times in India and I have been only once there.
Tomek ma więcej pracy, niż Marek. Więcej – meaning how much? In order to finish his work Tomek needs five hours and Marek needs four hours.
Krysia zjadła więcej słodyczy, niż Maciek. Więcej, – meaning how many? Krysia ate one pack of sweets and Maciek ate only half of it.

Z tego wynika bardzo prosta, a jednocześnie ważna zasada gramatyczna: słowo “więcej” ZAWSZE się łączy z rzeczownikiem w dopełniaczu.

Z kolei słowo “bardziej” jest stopniem wyższym od słowa “bardzo” i wyraża intensywność, a nie ilość. Kiedy więc używamy słowa “bardziej”, nie możemy nic wyrazić w cyfrach, bo mówimy albo o charakterystyce czegoś (bardziej kolorowy, bardziej wykształcony, bardziej zniszczony) albo o uczuciach (bardziej mi się podoba, bardziej go nie lubię, bardziej mnie fascynuje).

A very simple and at the same time important rule comes from that: the word “więcej” is always connected with a noun in genetive.

The word “bardziej” in turn is the comparative form of the word “bardzo” and it expresses intensity, not the quantity. Therefore when we use the word “bardziej” we cannot express anything in numbers because we are talking about characteristics of something (bardziej kolorowy, bardziej wykształcony, bardziej zniszczony) or about feelings (bardziej mi się podoba, bardziej go nie lubię, bardziej mnie fascynuje).

A teraz poćwiczmy te zasady w praktyce!

Now let’s practise these rules in an exercise!