Węgiel, węglowy, węgla, czy z węglem?

Dzisiaj spróbujemy spojrzeć na przypadki polskie z innej strony!

Today we will try to look at Polish grammatical cases from a different side!

Tym razem macie podane wszystkie brakujące słowa już w poprawnych formach. Co trzeba zrobić? Trzeba je wstawić w odpowiednie miejsca zgodnie z gramatycznym kontekstem! A żeby zabawa była lepsza, postanowiłam wybrać tylko słowa pochodne od rzeczownika “węgiel“. Ten tekst to mój niewielki ukłon wobec mojego rodzinnego regionu, Śląska, który jest największym producentem węgla w Unii Europejskiej.

Miłej zabawy!

This time you have all the lucking words already in correct forms. What should you do? You have to put them in correct places according to grammatical context. In order to make the game more interesting, I decided to choose only the words-derivatives from the noun “węgiel” (coal). This text is my personal tribute to my fatherland, SIlesia, which is the biggest producer of coal in the EU.

Enjoy!