W góry, nad morze, do miasta – część II

Czy ktoś kiedykolwiek może za dużo ćwiczyć polskie przyimki miejsca? W Rzymie? Do Rzymu? Nam morzem? W góry?  W Wielkopolsce? Na Kauzkazie?

Can anyone ever train too much Polish prepositions of place? W Rzymie? Do Rzymu? Nam morzem? W góry?  W Wielkopolsce? Na Kauzkazie?

Właśnie dlatego daję wam kolejne duże ćwiczenie z tego zakresu. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza!

That’s exactly why today I’m giving you one more big exercise on this topic. Remember that practice makes perfect!

Jeśli nie jesteście pewni, czy pamiętacie wszystkie zasady, zajrzyjcie do tego artykułu:

https://polishnative.pl/w-gory-nad-morze-do-miasta/

If you are not sure if you remember all the rules, look at this article:

https://polishnative.pl/w-gory-nad-morze-do-miasta/