Tryb rozkazujący – powtórka

Minęło już trochę czasu, odkąd rozmawialiśmy o trybie rozkazującym.

It’s been a while since we’ve talked about the imperative mood.

 

Dla tych, którzy nie pamiętają, jakiś czas temu opublikowałam obszernego posta, w którym omówiłam wszystkie zasady i wyjątki (możecie go znaleźć tutaj). W dzisiejszym poście będzie ćwiczenie specjalnie po to, aby odświeżyć pamięć i poćwiczyć ten tryb.

For those who don’t remember, a while ago I posted a big post looking into all the rules and exceptions (you can find it here). In today’s post we will have an exercise in order to refresh your memory and practice.

Chyba wszyscy moi studenci wiedzą, jak bardzo podziwiam twórczość polskiego pisarza Ryszarda Kapuścińskiego: mam nawet osobny tekst poświęcony jego spuściźnie literackiej. Do dzisiejszego ćwiczenia wybrałam fragment książki “Kapuściński: nie ogarniam świata“, w której Witold Bereś i Krzysztof Burnetko zebrali wszystkie 21 zasad dobrego dziennikarstwa, którymi kierował się Kapuściński.

Probably all my students know how much I admire the work of Polish writer Ryszard Kapuściński: I even have a separate text dedicated to his literary legacy. For today’s exercise, I chose a passage from the book “Kapuściński: nie ogarniam świata,” in which Witold Bereś and Krzysztof Burnetko collected all 21 rules of good journalism that guided Kapuściński.

Przyjemnej lektury i powodzenia z wykonaniem zadania!

Enjoy the text and good luck with the exercise!