Przypomnijmy sobie narzędnik!

Narzędnik jest najprostszym polskim przypadkiem, niemniej jednak zawsze warto go poćwiczyć raz jeszcze.

Instrumentalis is the easiest case in Polish. Nevertheless it’s always worth practising it one more time.

Zatem, bez zbędnych wstępów, przejdźmy do ćwiczenia!

So, without unnecessary introductions, let’s get to the exercise!