Послушай, ответь и проверь!

Друзья, я решила дать вам больше возможности практиковать понимание языка на слух, так как именно эта часть экзаменов часто кажется всем самой сложной.

Ведь там важно не только общее понимание темы, а конкретные фразы, точка зрения, аргументы и пр. Поэтому я периодически буду вам давать аудиозаписи вместе с вопросами и ответами к ним. Рекомендую сначала прослушать запись дважды, написать все свои ответы, и только потом смотреть мои, а не проверять сразу каждый вопрос по отдельности. Но окончательная стратегия, конечно же, за вами.

Итак, вопросы! Наведя мышь на слово “odpowiedź”, вы сможете увидеть мой ответ, с максимально точной записью слов собеседников.

Удачи вам!

 1. Na czym, zdaniem Bogusławy Urbaniak polega problem większości bezrobotnych?
  odpowiedź
  Na tym, że 60% bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale, ponad 70% tej grupy to osoby bez kwalifikacji zawodowej, oni tkwią w tym bezrobociu. I szanse, żeby ich wyrwać są nieduże. Na dodatek 36% bezrobotnych jest powyżej 50 roku życia.

 2. Co znaczy sformułowanie “rynek pracownika”?
  odpowiedź
  To pracownik narzuca swoje warunki, trudno jest znaleźć kadry.
 3. Jakie zawody w Łodzi są deficytowe, a jakie nadwyżkowe?
  odpowiedź

  zawody deficytowe: pracownicy przygotowujący posiłki typu fast-food
  zawody nadwyżkowe: wizytatorzy i specjaliści metod nauczania, ekonomiści, zmywacze okien i odczytujący liczniki.
 4. W wyrażeniu „na pniu każdy pracodawca bierze” – co znaczy idiom „na pniu”?
  odpowiedź
  od razu, z miejsca, bez zastanowienia
 5. Dlaczego Urbaniak twierdzi, że stopa bezrobocia 1,6% to właściwie nie jest bezrobocie?
  odpowiedź
  Bo są to fluktuacyjne przemieszczenia pracowników, kiedy ktoś akurat zmienia pracę.
 6. Urbaniak twierdzi, że bezrobocie na poziomie 6% to nie jest wielki problem. A co jej zdaniem jest prawdziwym problemem?
  odpowiedź
  Co zrobić, by wyrwać osoby długotrwale bezrobotne, bo one rokują bardzo negatywnie, jeśli chodzi o znalezienie pracy.
 7. Z jakich powodów imigranci zazwyczaj podejmują pracę?
  odpowiedź
  Stawki wynagrodzeń, warunki pracy, uciążliwość pracy
 8. Co trzeba zrobić, by wyrósł poziom płac w Łodzi?
  odpowiedź
  Potrzebne są nowoczesne inwestycje, które oferowałyby nowoczesne miejsca pracy i tym samym przyciągały młodych ludzi, którzy chcieliby pracować w nowoczesnych firmach.
 9. Czy to prawda, że prezydent miasta martwi się dostępnością dla firm inwestycyjnych w Łodzi?
  odpowiedź
  TAK. Prezydent miasta powiedziała na konferencji prasowej: „Zaczynam się martwić, zastanawiać nad dostępnością pracowników dla firm, które chętnie inwestują w Łodzi”.
 10. Czy Urbaniak uważa, że Łódź ma złe kadry?
  odpowiedź
  NIE. Łódź ma duży potencjał, bo jesteśmy miastem akademickim, mamy bardzo dobre uczelnie, kadra jest do dyspozycji pracodawcy.