Studniówka

Studniówka – potoczna nazwa balu , który odbywa się w przybliżeniu sto dni przed rozpoczynającymi się w maju maturami.

Uważa się, że jest to ostatni czas na zabawę przed okresem najbardziej intensywnej nauki. Studniówki zwykle odbywają się w styczniu lub w lutym. W balu udział biorą uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz z zaproszonymi przez nich nauczycielami, którzy uczyli ich przez okres szkoły średniej. Zazwyczaj obowiązują stroje wieczorowe.

Pierwszym tańcem jest polonez, który tańczą maturzyści z zaproszonymi osobami towarzyszącymi oraz nauczycielami. Zwyczajowo w pierwszej parze tańczy dyrektor szkoły z najlepszym uczniem/uczennicą roku. Na mojej studniówce ta zaszczytna rola przypadła w udziale mnie.

 

Студнювка — разговорное название бала, который проходит примерно за сто дней до начинающихся в мае выпускных экзаменов.

Считается, что это последнее время для развлечений перед переиодом самого интенсивного обучения. Студнювки обычно проходят в январе или феврале. Участниками бала являются ученики выпускных классов с их сопровождающими лицами и с приглашенными ими учителями, которые их учили ранее в средней школе. Как правило, все приходят в вечерних нарядах.

Первым танцем бала является полонез, который выпускники танцуют вместе с теми, кого они пригласили себе в пару, и учителями. По традиции в первой паре танцует директор школы с лучшим учеником/ученицей года. На моей студнювке эта почетная роль выпала мне.