Straszna susza – ćwiczymy fonetykę

Kto chce spróbować nowy format ćwiczenia fonetycznego?

Who wants to try a new format of a phonetic exercise?

Tym razem proponuję wam niewielki wiersz z waszymi “ulubionymi” polskimi dźwiękami [sz] i [cz].

This time I propose you a small poem with your “favourite” sounds [sz] and [cz].

Poniżej znajdziecie tekst wiersza, z brakującymi kilkoma lukami. Uzupełnijcie je, kiedy będziecie słuchać nagrania. Potem przeczytajcie tekst samodzielnie, powtarzając usłyszane dźwięki.

Below you will find the text of the poem with some gaps. Fill them in when you listen to the audio file. Then read the text yourself repeating the sounds you’ve heard.

 

 

 

Chcecie więcej ćwiczeń z fonetyki?

Do you want more exercises on phonetics?

https://polishnative.pl/nowe-cwiczenie-fonetyczne/

https://polishnative.pl/kontynuujemy-cwiczenia-fonrtyczne/