Środki transportu – część druga

W moim niedawnym poście sprawdzaliśmy naszą wiedzę na temat nazw krajobrazów i turystycznych obiektów. Dziś w takim samym formacie sprawdzimy jeszcze jeden ważny językowy aspekt opowieści o podróżach: nazwy środków transportu!

In my recent post we checked our knowledge on the topic of landscapes and touristic objects. Today in the same format we will check one more important vocabulary aspect of stories about travelling: the names of means of transport!

Chcesz więcej słownictwa związanego z nazwami środków transportu? Sprawdź tu:

DO you want more vocabulary connected to the names of means of transport? Check here:

https://polishnative.pl/srodki-transportu-czesc-pierwsza/