Robić czy zrobić? Aspekt czasowników

Dzisiaj mam dla was serię ćwiczeń na kolejne zagadnienie polskiej gramatyki: dokonany i niedokonany aspekt czasowników.

Today I have for you a set of exercises on one more topic of Polish grammar: perfective and imperfective forms of the verbs.

Przed każdym ćwiczeniem podałam czasowniki, które musicie wpisać w odpowiedniej formie w puste pola. Analizujcie dokładnie kontekst, żeby poprawnie wybrać czas, osobę, liczbę i – oczywiście – askept!

Before every exercise I mentioned the verbs which you have to put in a proper form in the gaps. Please analyse the context carefully in order to choose the tense, person, number and, of course, the aspect correctly!