Oni robili, one robiły – 2 testy gramatyczne

Formy osobowe czasu przeszłego dla trzeciej osoby liczby mnogiej potrafią przysporzyć sporo problemów. Moim studentom często jest trudno zapamiętać, że “oni” to forma tylko dla rzeczowników męskoosobowych, a “one” – dla wszystkich pozostałych. Co za tym idzie, formy robili, mówili, byli, stali też odnoszą się wyłącznie do rzeczowników męskoosobowych, a robiły, mówiły, były, stały – do wszystkich pozostałych. Dlatego dzisiaj proponuję wam dwa testy właśnie na te formy.

The forms of the past tense for the third person plural can cause a lot of problems. My students often have difficulties with remembering that “oni” is a form only for masculine personal nouns, whereas “one” – to all the others. What comes from it, the forms robili, mówili, byli, stali also relate only to masculine personal nouns and robiły, mówiły, były, stały – to all the others. This is why I offer you today two tests specifically on these forms.

Teksty zaczerpnęłam z fantastycznej książki Simony Kossak “Serce i pazur” o uczuciach i zachowaniu zwierząt. Mam nadzieję, że praca z na tyle ciekawymi tekstami sprawi wam dużo przyjemności!

I got these texts from a fantastic book “Serce i pazur” (“The heart and the claw”) by Simona Kossak about feelings and behaviour of animals. I hope that working with such interesting texts will give you a lot of satisfaction!