Nowe ćwiczenie fonetyczne!

Fonetyka jest zdecydowanie jednym z najtrudniejszych aspektów w nauce języka obcego.

Phonetics is definitely one of the most difficult aspects of learning a foreign language.

Problem polega na tym, że oprócz tekstowej części ćwiczeń konieczne są nagrania. Dlatego podręczniki najczęściej ograniczają się do zaledwie kilku ćwiczeń, jeśli w ogóle je robią.

The problem is, besides the textual part of exercises, audio files are needed. That’s why in most cases coursebooks limit themselves to just a few exercises, if they provide them at all.

Dziś macie szansę zrobić ciekawe ćwiczenie fonetyczne. Zebrałam w nim słowa zawierające myląco podobne dźwięki, z którymi moi studenci mają największe problemy. Każde słowo usłyszycie dwa razy. Po zapisaniu wszystkich odpowiedzi sprawdźcie ich poprawność. W razie konieczności możecie potem przesłuchać nagranie ponownie.

Today you have a chance to do an interesting phonetic exercise. I gathered in it words containing deceitfully similar sounds, that my students have the biggest problems with. You will hear every word twice. After noting down your answers you please check them all. You can listen to the recording a second time if necessary.

 

Chcecie więcej ćwiczeń z fonetyki?

Do you want more exercises on phonetics?

https://polishnative.pl/cwiczymy-fonetyke-w-grze-memory/