Niezapomniana Hanka Bielicka!

Dziś pragnę wam przedstawić Hankę Bielicką, jedną z najbardziej legendarnych polskich aktorek. Ona była szczególnie znana ze swoich niesamowicie szybkich monologów.

Today I’m introducing to you Hanka Bielicka, one of the most legendary Polish actresses. She was especially known for her extremely quick monologues.

Dla niewyćwiczonych osób powtórzenie tych monologów jest prawie niemożliwe. Jednocześnie najciekawsze jest to, że każde słowo w nich jest absolutnie zrozumiałe. Dziś więc postanowiłam dać Wam możliwość ocenienia tego samodzielnie!

It’s almost impossible for non-trained people to repeat those monologues. And yet, the most interesting point is that every single word from them is perfectly understandable. So, I decided to give you a chance to judge for yourself!

Oto dwuminutowy zapis humorystycznego monologu Bielickiej. Pod wideo jest skrypt z pominiętymi słowami, które musicie wstawić, póki będziecie słuchać monologu. Powodzenia!

Here is a two-minute comic monologue by Bielicka. Under the video there is a script with missing letters, which you have to put in places, while listening to the monologue. Good luck!

 

 

Więcej ćwiczeń fonetycznych znajdziesz w innych postach:

You will find more phonetical exercises in other posts:

https://polishnative.pl/straszna-susza-cwiczymy-fonetyke/

https://polishnative.pl/kontynuujemy-cwiczenia-fonetyczne/