Krzysztof Kolberger czyta wiersze

Tym z was, którzy lubią się uczyć języka poprzez słuchanie tekstów, bardzo polecam recytacje wierszy księdza Jana Twardowskiego przez aktora, Krzystofa Kolbergera.

To those of you who like learning a language through listening to different text I can recommend recitation of Jan Twardowski’s poems by Krzysztof Kolberger, an actor.

Mało tego, że są to piękne liryczne wiersze o bardzo filozoficznym znaczeniu, ale na dodatek głos Kolbergera jest niezwykle przyjemny i melodyjny.

Not only are the poems beautiful and lyrical, with philosophical sense, but in addition Kolberger’s voice is extremely pleasant and melodic.

Słuchając tych wierszy, wpiszcie brakujące słowa w tekstach pod każdym wideo.

While listening to these poems, note down the lacking words in the text under every video.