Kontynuujemy ćwiczenia fonеtyczne

Sądząc po reakcji moich studentów, ćwiczenia fonetyczne – to jedna z tych rzeczy, których bardzo potrzebujecie!

Judging by my students’ reaction, phonetic exercises are axactly what you need!

Dlatego dziś przygotowałam dla was ćwiczenie z nową grupą słów.

That’s why today I prepared for you an exercise with a new group of words.

Każde słowo usłyszycie dwa razy. Po zapisaniu wszystkich odpowiedzi sprawdźcie ich poprawność. W razie konieczności możecie potem przesłuchać nagranie ponownie.

You will hear every word twice. After noting down your answers you please check them all. You can listen to the recording a second time if necessary.

Chcecie więcej ćwiczeń z fonetyki?

Do you want more exercises on phonetics?

https://polishnative.pl/nowe-cwiczenie-fonetyczne/