Najromantyczniejszy głos w Polsce

Кто хочет послушать самый романтический польский голос? Знакомьтесь:

Krzysztof Kolberger, znany polski aktor teatru i kina, ogromną popularność zawdzięcza swojemu niepowtarzalnemu głosowi, którym wiele razy odgrywał role w słuchowiskach radiowych, a także recytował wiersze na wielu audycjach.
To, że aktor długie lata walczył z rakiem i przechodził niezliczone operacje i długotrwałe leczenie bez wątpienia przydało głębi jego interpretacji wierszy. Szczególnie często Kolberger recytował wiersze wybitnego polskiego poety, księdza Jana Twardowskiego.

Krzysztof Kolberger, известный польский актер театра и кино, огромную популярность получил благодаря своему неповторимому голосу, которым он много раз зачитывал роли в радиоспектаклях, а также читал стихи на многих передачах.
Tот факт, что актер долгие годы боролся с раком и подвергался бесчисленным операциям и длительному лечению, несомненно придали глубины его интерпретациям стихов. Особенно часто Колбергер читал стихи известного польского поэта, священника, księdza Jana Twardowskiego.


Предлагаю вашему вниманию записи разных литературных текстов в исполнении Колбергера: